Zadzwoń Wiadomość

5 najważniejszych cech nauczyciela tańca, by rozwijał u swoich uczniów pasję

5 najważniejszych cech nauczyciela tańca, by rozwijał u swoich uczniów pasję

Najważniejsze cechy dobrego nauczyciela

Tak jak można rozwinąć u dziecka pasję do tańca, tak też można bardzo łatwo je do niej zrazić, dlatego nauczyciel odgrywa niekiedy kluczową rolę w procesie edukacji. Jakie cechy powinien reprezentować pedagog ? A które jego zachowania wpłyną niekorzystnie na rozwój dziecka?

Wzbudza autorytet

Przede wszystkim dzieci muszą lubić swojego nauczyciela, a więc ten musi być życzliwy, dużo się uśmiechać i mieć przyjazne nastawienie. Jednak nie może sobie pozwolić, aby dzieci go nie słuchały – musi umieć znaleźć „złoty środek”, być konsekwentnym i umieć od swoich uczniów wyegzekwować wykonanie powierzonego zadania bez użycia krzyku. Czasami nauczyciele wchodzą w zbyt przyjacielskie relacje ze swoimi uczniami przez co tracą autorytet, dzieci przestają starać się na zajęciach, co niestety ma negatywne odzwierciedlenie w efektach ich pracy. Dzieci muszą znać zasady, które nauczyciel od początku i nieprzerwanie ich przestrzega. Nauczyciel swoją postawą musi wzbudzać respekt a nie strach !

Jest kreatywny

Gdy zajęcia będą prowadzone w sposób monotonny, dzieciaki szybko stracą zapał do pracy, dlatego tak ważna jest kreatywność u nauczyciela. Powinien być pomysłowy, szukać różnych metod edukacyjnych, znać i wymyślać zabawy ruchowe które uatrakcyjnią zajęcia z tańca. Dobry pedagog powinien cały czas szukać inspiracji, wyróżniać się bujną wyobraźnią i dzielić się nią ze swoimi uczniami. Na jednych zajęciach niech dzieci zamienią się w delikatne motylki, a na następnych niech będą eleganckimi łabędziami. Raz wykorzystać zabawowe metody do wzmocnienia mięśni, a innym razem wykonać konkretne ćwiczenia. Nauczyciel musi być nieprzewidywalny, umieć zaskoczyć swoich uczniów.

Jest sprawiedliwy

Dla dzieci nie ma nic ważniejszego niż sprawiedliwe traktowanie. Wykluczone jest aby nauczyciel faworyzował jednego z uczniów. Dla nauczyciela każde dziecko musi być tak samo ważne. Jeśli na zajęciach wybrał jedno dziecko do jakiegoś zadania, to na następnych zajęciach musi wybrać kolejną osobę. Musi umieć sprawiedliwie oceniać i precyzyjnie wyjaśnić swoją opinię. Nie może być tak, że dziecko które się bardzo starało na zajęciach dostanie np. taką samą pochwałę co dziecko, które w ogóle się do tych zajęć nie przyłożyło.

Potrafi mieć indywidualne podejście do ucznia

Każde dziecko jest inne i wymaga indywidualnego podejścia. Nie można wszystkich uczniów „mierzyć jedną miarą”. Dlatego nauczyciel musi dobrze poznać swoich uczniów, rozmawiać z nimi i uważnie obserwować ich zachowanie. Są dzieci, które przytłacza zbyt dużo zadań do wykonania, przez co tracą zapał do pracy, a są dzieci, które wręcz przeciwnie potrzebują np. większej liczby powtórzeń danego ćwiczenia. Na każde dziecko trzeba „znaleźć sposób”, aby rozwijać w nim pasję, mieć ogromne pokłady cierpliwości i umieć z nim rozmawiać.

Motywuje przez pochwałę

Niestety krytyka bardzo często podcina dzieciom skrzydła. Gorzkie słowa potrafią trwale zrazić do zajęć, a co za tym dalej idzie tańca. Dzieci muszą być chwalone, nawet jest im dane ćwiczenie nie wychodzi a bardzo się starają. Czasami, gdy zaobserwujemy, że dziecko nie przykłada się do ćwiczenia, a zostanie pochwalone na tle grupy to przy następnym powtórzeniu wykonuje je najlepiej jak potrafi. Pozytywne emocje dają wspaniałe efekty, dają dzieciom szczęście, dowartościowują, przez co one są bardziej chętne do pracy. Dzięki pochwale dzieci dostrzegają sens swojego wysiłku.

Przeczytaj też inne wpisy blogowe: