Zadzwoń Wiadomość

Historia tańca - co musisz wiedzieć?

Historia tańca - co musisz wiedzieć?

Taniec był od zawsze

Taniec towarzyszył człowiekowi od najstarszych dziejów. Już w starożytności filozof Platon głosił, że taniec rozwija ludzkie ciało i pokazuje jego piękno oraz szlachetne oblicze. Ludzie zawsze kochali tańczyć, a czas pozwolił im na doskonalenie ruchu i techniki.

Taniec w okresie Renesansu

W okresie renesansu tworzono pierwsze traktaty określające walory tańca oraz jego estetykę. Nie tworzono nowatorskich koncepcji, a opierano je na sposobie wykonywanie tańca z czasów starożytnych. Zainteresowanie kulturą dało początek widowiskom dworskim. Spopularyzowane zostały tańce towarzyskie, dziś znane jako tańce historyczne. Dzieliły się one na dwie części: spokojną – basses danses oraz wesołą – hautes danses. W epoce humanizmu pojawiły się również treści o tańcu, które opisywały jego specyfikę jak i reguły zachowania. Wyodrębniono trzy nurty taneczne: taniec widowiskowy, towarzyski, ludowy. Taniec stał się główną atrakcją życia dworskiego. W XVI wieku francuski dwór królewski stał się doskonałym miejscem rozwoju kunsztu i rangi tańca, na który chętnie przybywali włoscy artyści. W 1581 r. odbyła się premiera pierwszego baletu dworskiego pt. Circe – Ballet comique de la Reine (Cyrce – Balet Komiczny Królowej). W Polsce pierwsze formy taneczne pojawiły się w XVI w i miały formę zabawową.

Taniec w Baroku

Dzięki królowi Francji Ludwikowi XIV została udoskonalona technika renesansowego tańca dworskiego. Widowiska, głównie baletowe miały za zadanie przedstawiać treści zawierające elementy stanowiące przykład wzajemnego postępowania wobec siebie i otoczenia. Pojawiła się także tragedia liryczna która łączyła w różnym stopniu śpiew i taniec. Z biegiem czasu rozwijały się formy gdzie taniec zaczął dominować nad śpiewem. Wiek XVIII przyniósł nową koncepcję widowiska baletowego ballet’daction w którym nacisk był na przekaz treści i emocji zawartych w ruchu. Balet został odłączony od opery, stał się dramatem, pantomima zajęła miejsce śpiewu, a tancerze zdjęli maski. U schyłku XVIII wieku w Europie pojawiły się tańce towarzyskie m.in. walc, jednak dopiero w XIX wieku zdobył szczyt popularności dzięki twórczości rodziny Straussów w Wiedniu.

Przeczytaj też inne wpisy blogowe: